Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

Algemeen

Algemene informatie

Muziekvereniging Kunst Adelt is een muziekvereniging waarbij het harmonieorkest, de slagwerkgroep en jeugdmuziekgroepen.

De vereniging is opgericht in 1921 en heeft, naast het harmonieorkest en slagwerkgroep, zowel bij de blazers als het slagwerkers, twee opleidingsorkesten. Wij hebben een eigen muziekopleiding met bevoegde docenten.
De opleidingen zijn ondergebracht in de muziekschool Kunst Adelt (mKA).

Er worden regelmatig concerten georganiseerd. Jaarlijks kennen we ons verenigingsconcert, het carnavalsconcert en het zomer-terrasconcert.
Daarnaast worden themaconcerten en uitwisselingsconcerten georganiseerd.

Het harmonieorkest repeteert op maandagavond. De beginnende blazers repeteren op donderdagavond. De slagwerkgroep en alle slagwerkers in opleiding repeteren op de donderdagavond.

Om ons beter te leren kennen nodigen wij u van harte uit onze concerten te bezoeken of om langs te komen tijdens de repetitie op de maandag- of donderdagavond.

Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging Kunst Adelt wordt gevormd door:Henk Jacobs
Voorzitter
René Huijbregts Penningmeester en acties
Rick Vermeulen Muziekzaken Slagwerkgroep en Jeugdcommissie
Hanneke van Dongen          
Secretaris, harmonie, jeugdorkesten en werving

Mike Vosters
Publiciteit en Multimedia  
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter penningmeester en secretaris.

Geschiedenis

Geschiedenis Harmonie orkest

1921 De eerste jaren
Bij het zilveren priesterfeest van pastoor van Gerwen moest men voor de muzikale omlijsting een beroep doen op fanfare Wilhelmina van het naburige dorp Hoogeloon. Dit vond men toch wel al te gortig en dus plakte de heer H. Sterke, hoofd van de R.K. Jongensschool, een pamflet aan, waarin hij een beroep deed op de Hapertse bevolking om te komen tot de oprichting van een harmonie. Deze oproep leidde tot een aantal vergaderingen en op 1 januari 1921 was de oprichting van een fanfare officieel een feit; 36 leden hadden zich aangemeld.

1923 - 1931 De eerste uitvoeringen
In 1923 werd het eerste openbare concert gegeven op de kiosk te Eersel en werd ook voor de eerste keer deelgenomen aan een concours, namelijk te Weert in de 4e afdeling; het resultaat was een 3e prijs. Vier jaar later ging het fanfareorkest voor de tweede maal op concours en wel te Zaltbommel in de 3e afdeling; deze keer met meer succes, namelijk een 1e prijs. In 1931 ook trad de vereniging toe tot de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen (KNFM) en kon zij zich gaan meten met korpsen uit heel Nederland.

1932 - 1960 De opmars in de fanfarewereld
De opmars kreeg met name gestalte na Wereldoorlog II. De vermaarde "mister" Sterke zorgde voor de jeugdige aanwas en opleiding, terwijl de heer F. van Abeelen de leden tot grote muzikale prestaties wist te voeren. In 1948 bereikte de fanfare met lof de Vaandelafdeling. Daarna werden bij concoursen niet minder dan zes wimpels behaald en in 1950 promoveerde Kunst Adelt naar de topklasse met recht op deelname aan het Topconcours te Arnhem.

1961 Kunst Adelt Nederlands kampioen in de vaandelafdeling
Het hoogtepunt van de roem werd bereikt in 1961 toen Kunst Adelt als eerste Brabantse korps het Nederlands kampioenschap behaalde in de hoogste afdeling van de KNFM. Kunst Adelt was de grote winnaar; ze behaalde, naast het Kampioenschap, ook nog eens het hoogste aantal punten waardoor zij het bronzen borstbeeld van de heer Van de Poll, stichter en 1e voorzitter van de KNFM in ontvangst mocht nemen. Het beeld werd trots mee naar huis genomen. Helaas is dit beeld bij een brand in de harmoniezaal flink beschadigd geraakt.

1962 - 1970 Crisis binnen de vereniging
Kunst Adelt kende echter ook tegenslagen. Zo werd bij een brand de Harmoniezaal tegenover de kerk verwoest en daarbij verloor de vereniging onvervangbare attributen, zoals de drapeau en de meeste wimpels. Nog erger was de crisis binnen de vereniging rond 1970, waarbij het voortbestaan aan een zijden draad hing. Enkele leden deden toen een beroep op een aantal personen waarvan men verwachtte dat zij in staat waren tot een grondige restauratie.

1971 - 1983 Pierre bakker helpt Kunst Adelt overeind
Onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester de heer H. Wouters werd een nieuw bestuur gevormd en dit ging zeer resoluut aan het werk. Allereerst werd besloten tot een grootse viering van het 50-jarig bestaan in 1971. Dat werd een geweldig succes en daarbij bleek dat men de roemruchte fanfare nog geenszins was vergeten. Tegelijkertijd werd overgestapt op een harmoniebezetting. De opleiding werd professioneel aangepakt en met vele jeugdige leden werd een nieuwe start gemaakt onder leiding van de dirigent de heer P. Bakker. Al in 1973 kon het harmonieorkest zich opnieuw presenteren tijdens een KNFM-concours in de 2e afdeling; er werd een 1e prijs behaald en tevens een Erediploma vanwege het hoogste aantal punten in die afdeling van het gehele land. Sindsdien is het korps zonder haperen steeds gepromoveerd, waarbij nog eens tweemaal het Erediploma werd verworven.

1984 - 1996 Weer terug aan de top
In 1984 promoveerde het orkest naar de Vaandelafdeling. Enkele jaren later, in 1988 te Middelburg, werd die positie geconsolideerd en werd bovendien het felbegeerde vaandel verkregen. In 1992 werd in Veldhoven opnieuw een eerste prijs behaald. Het puntentotaal bedroeg 306,5 en dat was voldoende om een wimpel aan het vaandel te bevestigen.

1997 - heden Erik Somers brengt Kunst Adelt naar hoger niveau
In 1997 nam Erik Somers het dirigeerstokje over van Pierre Bakker, die na 25 jaar afscheid nam. Erik kreeg de opdracht om het korps dat al vijf jaar niet meer op concoursniveau had gespeeld, naar een mooie prestatie te leiden tijdens het concours in Beuningen, amper 8 maanden later. Het optreden werd beoordeeld met maar liefst 90,97 punten, goed voor een 1e prijs met wimpel en lof der jury. In 1998 debuteerde het orkest met een zeer indrukwekkend programma in de concertzaal van Tilburg in de serie "Verrassende Ontmoetingen".

In november 2003 nam het orkest van Kunst Adelt deel aan het concert concours te Zaandam. De twee stevige concertwerken werden beoordeeld met 90,07 punten, goed voor een eerste prijs met wimpel en lof der jury. Daarnaast leverde dit resultaat een uitnodiging op voor deelname aan het topconcours te Arnhem wat op 27 maart 2004 plaatsvond. Kunst Adelt eindige op dit concours op een verdienstelijke tweede plaats achter het Helmonds Muziek Corps.

Het 4e concours onder leiding van Erik vond plaats in Enschede in 2007. Ook hier werd wederom een mooie 1e prijs behaald met wimpel en lof der jury.

In deze periode werden ook vele galaconcerten georganiseerd in diverse themas. Het eerste concert had als thema Spanje en was gelijk een groot succes binnen de vereniging en bij het publiek. Naast het harmonieorkest speelde ook de slagwerkgroep altijd mee in deze concerten en werden er bovendien nog special gastoptredens aan toegevoegd van onder andere zangers, Mariachi, bagpipers en solisten. Na Spanje volgde onder meer de themas: Iers/Schots (Celtic), Amerika en Latin.

In 2011 ondernam het orkest met de slagwerkgroep een concertreis naar Praag, Austerlitz en Wenen en verzorgden zij ondermeer bij slot Schönbrunn een prachtig optreden op de binnenplaats.

In 2012 nam het harmonieorkest deel aan het concours van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen in Veldhoven. Daar behaalde het harmonieorkest een eerste prijs met 87 punten.Geschiedenis Slagwerkgroep

1956 - 1990 de eerste jaren
Sinds 1956 is aan muziekvereniging Kunst Adelt ook een tamboerkorps verbonden. Vele jaren stond deze groep onder leiding van de heer Jan Peeters. Tot 1972 kende de drumband tevens een klaroensectie. In 1972 werd de instructie overgenomen door Wim Mulders. Tijdens diens verbintenis met Kunst Adelt klom de drumband op tot de 2e divisie, sectie A van de KNFM.

1991 - 1992 Nieuwe impulsen met Diel Feijen
Begin jaren negentig kwam de leiding in handen van instructrice Diel Feijen en in de korte tijd dat zij de tamboers voorging, gaf zij de drumband nieuwe impulsen. Vanwege ziekte moest zij de dirigeerstok overdragen aan Harrie Lammers en deze zette de opmars voort.

1993 - 1998 Naar de top met Harrie Lammers
In 1993 werd te Kerkrade een promotie naar de 1e divisie behaald. Deze prestatie gaf recht op deelname aan het KNFM-Topconcours. Voorafgaande aan dit topconcours werd in 1994 wederom deelgenomen aan het concours te Kerkrade met als resultaat een 1e prijs met promotie naar de Eredivisie. Enkele weken later werd bovendien het landskampioenschap in de middenklasse behaald tijdens het Topconcours te Veenendaal. In 1997 nam het tamboercorps, voor de eerste keer in de ereafdeling, deel aan het concours in Hoogeloon. Met 88,25 punten werd een prachtige prestatie neergezet. Ook dit optreden was voor de KNFM reden tot het versturen van een uitnodiging voor het Topconcours te Veenendaal. Hier werd het optreden beloond met 87,43 punten, goed voor een vierde plaats.

1999 - heden Fons Coenen
In 1999 nam Fons Coenen het roer over van Harrie Lammers die, zoals hij bij zijn aantreden beloofde, na zes jaar een waardig ere-divisie korps achterliet. Het korps besloot in 2001 collectief om uit de ere-divisie te stappen en op het eerst volgende concours uit te komen in de eerste divisie. Dit concours, dat op 24 november 2002 gehouden werd te Brunssum, leverde ons tamboerkorps 87,35 punten op, een eerste prijs plus promotie. Dat betekent dat de slagwerkgroep, net zoals het harmonieorkest, weer uitkomt op het hoogste niveau. Op 10 december 2011 heeft de slagwerkgroep deelgenomen aan het concours in Etten-Leur. Daar behaalde zij een eerste prijs met 85,92 punten.