Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

Bijzondere jubilarissen gehuldigd op jaarlijks ledenfeest

Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

5 September zijn door muziekvereniging Kunst Adelt haar jubilarissen van 2015 gehuldigd tijdens het ledenfeest. De speldjes die de jubilarissen hebben ontvangen zijn van de KNMO. Buiten het bespelen van een instrument zetten al deze jubilarissen zich ook nog in voor verschillende activiteiten en/of nemen zij zitting in diverse commissies en/of bestuur. 

De volgende leden werden door de voorzitter van de vereniging in het zonnetje gezet: Linda Rijkers met haar 12,5 jarig jubileum en Yvette van de Weijer en Anouk Craninckx met hun 25 jarig jubileum. Linda Rijkers speelt al jaren klarinet en is actief bij de jeugdactiviteiten en het Carnavalsconcert waar ze altijd met creatieve ideeën komt. Yvette van de Weijer speelt dwarsfluit en is jaren lid geweest van het bestuur. Verder is ze ook lid geweest van de jeugdcommissie en de carnavalscommissie en verzorgt ze ieder jaar alles rond en op het podium bij het Carnavalsconcert. Anouk Craninckx is lid van de slagwerkgroep en barst van de creatieve ideeën voor het Carnavalsconcert en neemt vanaf nu ook deel aan de carnavalscommissie. Verder is ze ook altijd actief geweest in de jeugdcommissie, waarbij jeugdactiviteiten en kampen voor de jeugd worden georganiseerd. 

Speciaal aandacht was er voor Piet Tijssen. Hij is al 50 jaar lid van Kunst Adelt en heeft zich op vele manieren ingezet voor de vereniging. In 1965 is hij lid geworden van het bestuur van Kunst Adelt. Hij heeft de vereniging geholpen door te zorgen dat er geld kwam en er een goede organisatiestructuur van de vereniging werd opgezet. Hij zat vanaf 1970 in de activiteiten- en financiële commissie. Later is hij penningmeester geworden van de verenging tot 1997. Hij is momenteel lid van de ereraad en trouw bezoeker van de concerten en altijd aanwezig tijdens de jaarvergaderingen. Daarnaast is hij lid van de Haoperse Gaopers. Een genootschap van bekende Hapertenaren die iets voor onze vereniging of Hapert hebben betekent en vooral willen “praoten over Haopert”.  is hij 25 jaar lid van het bestuur geweest en heeft de slagwerkgroep mee opgezet.   

De voorzitter bedankt deze leden voor hun inzet en energie, die ze elk op zijn of haar wijze heeft ingezet ten gunste van de vereniging. Zonder actieve leden heeft een ruim 90-jarige muziekvereniging geen bestaansrecht.