Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

Muziekschool Kunst Adelt

Bij muziekschool Kunst Adelt kun je een instrument leren bespelen, zodat je met anderen met veel plezier muziek kunt maken.


Om een instrument goed te leren bespelen worden de lessen van muziekschool Kunst Adelt verzorgd door deskundige, gediplomeerde docenten. Zij begeleiden de leerlingen naar hun A, B, C of zelfs hun D-examen.


De opleidingen worden gegeven aan de hand van het HaFaBra-raamleerplan. Hierin staat beschreven wat een leerling moet kennen en beheersen voor elk examen. Onze docenten zijn bekend met dit raamleerplan en kunnen onze leerlingen perfect begeleiden naar hun examen.


Op basisschool Het Palet hebben we een ruimte ter beschikking waarin het slagwerk opgesteld kan blijven staan. Het is dan voor de slagwerkleerlingen mogelijk om met veel verschillende slagwerkinstrumenten kennis te maken. 


Bij een aantal examens wordt van de examenkandidaat gevraagd om een muziekstuk in samenspel met een piano te spelen. De kosten voor de repetities met deze pianist (maximaal 30 minuten) en zijn aanwezigheid tijdens het examen zijn voor rekening van de vereniging.


De theoriecursussen voor de examens worden binnen de vereniging of in samenwerking met andere verenigingen uit de gemeente Bladel verzorgd.


Instrumenten

De instrumenten worden door de vereniging gratis ter beschikking gesteld, mits ze voorradig zijn.


Ook een muziekstandaard, drumstokken en rietjes voor verschillende instrumenten worden door de vereniging gratis ter beschikking gesteld aan de leerling.


Instrumenten zijn kostbare voorwerpen. Wij gaan er dan ook vanuit dat elke leerling met veel zorg met zijn instrument omgaat. Mocht het voorkomen dat een instrument gebreken vertoont, dan vallen de reparatiekosten hiervan onder de verzekering van de vereniging. Uiteraard valt grote schade, al dan niet opzettelijk, onder de WA-verzekering van de leerling c.q. ouders.


Locatie

De lessen worden in Hapert in basisschool Het Palet gegeven. 

Er worden ook lessen verzorgd in het opleidingscentrum van Koninklijke Harmonie L’Union  aan de Bleijenhoek in Bladel.


Vorderingen

De vorderingen van de leerlingen worden twee maal per jaar door de vereniging met de docent besproken. De ouders worden na deze beoordeling ingelicht door middel van een rapport. Als de ouders verdere inlichtingen willen dan kan daarvoor een afspraak gemaakt worden met de docent.


Kosten

De kosten van het lidmaatschap van Kunst Adelt in 2017 bedragen op dit moment € 35,50 voor leerlingen.  


Opleidingskosten
De opleidingskosten (incl. kosten voor theoriecursus, theorie- en praktijkexamen en onderhoud van het instrument) zijn afhankelijk van het leerjaar en moeten voor januari in het lopende schooljaar worden voldaan aan Kunst Adelt. Er worden 36 lessen per schooljaar gegeven. In de vakantieperiodes van basisschool Het Palet worden er in principe geen lessen gegeven. In overleg met de docent kan hier van afgeweken worden.


Subsidie:

Bij de gemeente Bladel kan subsidie aangevraagd worden. Deze bedraagt 50% van de opleidingskosten met een maximum van €370,00. Bij overschrijding van het subsidieplafond bij de gemeente Bladel worden alle subsidies naar verhouding verlaagd.


De subsidie wordt door de gemeente Bladel uiterlijk 1 september na het betreffende lesjaar aan de ouders uitgekeerd.


De opleidingskosten voor het schooljaar 2017-2018 zijn:


Lesgeld Na subsidie Lesduur
A € 615,00 € 307,50 les 20 minuten
B € 705,00 € 352,50 les 25 minuten
C / D € 795,00 € 425,00 les 30 minuten
Slagwerk B € 795,00 € 425,00 les 30 minuten


Jeugdorkesten

Muziekvereniging Kunst Adelt beschikt over 2 jeugdorkesten, nl. Stikkit en Hiddit (beiden slagwerk). Met Muziekvereniging L’Union uit Bladel hebben we een samenwerking als het gaat om de leerlingen die een blaasinstrument spelen. 


In de 2e helft van het eerste leerjaar leren de leerlingen samen muziek maken en kunnen ze instromen bij het Pieporkest van L’Union Bladel voor de blazers en bij Stikkit voor de slagwerkers. Na het behalen van de A-diploma stromen ze dan door naar het Opleidingsorkest en naar Hiddit.

 

Door samen muziek te maken leren leerlingen dat elk instrument zijn eigen geluid en mogelijkheden heeft. Ook de samenwerking in een orkest of samenspelgroep heeft hierbij de aandacht van de dirigenten. Maar het belangrijkste is dat leerlingen leren hoe leuk en ontspannen het is om samen muziek te maken.

 

Repetities

Het is heel belangrijk dat iedereen bij de repetities van de orkesten of samenspelgroepen aanwezig is. Als er leden ontbreken is het ook voor de anderen veel moeilijker om muziek te maken.

 

Repetitietijden

Pieporkest: vrijdag van 19.00-19.45 uur in Den Herd in Bladel

Opleidingsorkest: vrijdag van 18.45-19.45 uur in Den Herd in Bladel

Stikkit: donderdag van 18.30 tot 19.00 uur in Den Tref

Hiddit: donderdag van 19.00 tot 19.45 uur in Den Tref

 

Contactpersoon opleidingen:

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Lisette Duffhues, De Vliegert 45, Hapert. Tel. 0497-840290.