Blazersklas en Slagwerkklas

Blazersklas en Slagwerkklas

Blazersklas en Slagwerkklas (Stikkit)

Sinds schooljaar 2017-2018 werkt Kunst Adelt, samen met docenten van Art4U, mee aan de projecten Blazersbende en Slagwerkbende in de groepen 5, 6 en NT2 van basisschool het Palet.

Door de inzet van onze eigen instrumenten, en leden die een handje meehelpen, leren de kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met een instrument naar keuze.

Na de lesperiode op school, van zo’n 8 tot 10 weken, wordt afgesloten met een concert samen met het harmonie orkest.

De kinderen die door willen gaan met een instrument, ze kunnen dan ook nog kiezen voor een ander instrument dan dat ze in het project hebben gedaan, wordt naschools de mogelijkheid geboden om hun talent verder te ontdekken.

Onder begeleiding van professionele docenten van Kunst Adelt leren de kinderen verder (samen) spelen op een instrument in de Blazersklas of in de Slagwerkklas. Daarnaast wordt uiteraard ook de mogelijkheid geboden om individueel les te volgen bij een van onze docenten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via [email protected]

Onze Activiteiten

Jeugdactiviteiten

Paletconcert

Project Blazersklas

Waar kun je ons zien en horen?

Geïnteresseerd in onze concerten, serenades en andere activiteiten?