Muziekakkoord Bladel en Reusel-De Mierden ondertekend door alle belanghebbenden

17 november 2023

Categorie: Harmonie,

Tags: -

Muziekakkoord Bladel en Reusel-De Mierden ondertekend door alle belanghebbenden

Door Renate Matthijssen / PC55

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN – Degene die ooit bedacht heeft dat het wegbezuinigen van muziekonderwijs op de basisschool een goed idee was, zou eigenlijk eens een poosje in de hoek moeten gaan staan of in ieder geval heel veel strafregels moeten schrijven. Gelukkig heeft koningin Máxima met Stichting Méér Muziek In De Klas een aantal jaren geleden het initiatief opgepakt om het muziekonderwijs op basisscholen weer te stimuleren. In de gemeente Bladel en Reusel-De Mierden is dat ontzettend goed opgepakt, en daarom werd afgelopen maandag het Muziekakkoord Bladel en Reusel-De Mierden ondertekend.

Grondlegger Muziekakkoord

We doen oud-directeur van basisschool Het Palet Gerard Smetsers tekort als we hem niet de grondlegger van dit lokale muziekakkoord zouden noemen. “En Koningin Maxima dan, zij heeft de stichting opgericht!”, lacht hij. “Maar ik begrijp wat je zegt. Op de PABO’s is het muziekonderwijs geen wezenlijk onderdeel van de opleiding meer en moet er net als bij gym een aparte aantekening voor worden gehaald. Daarmee was het muziekonderwijs dus grotendeels verdwenen uit het lesaanbod. En dat is zó zonde en slecht voor de ontwikkeling van kinderen. Muziek is op zoveel fronten goed voor kinderen. Voor volwassenen ook trouwens.”

Méér muziek op Het Palet

Gerard deed het anders dan anderen en maakte ruimte in zijn lesprogramma voor muziek. “Ik stelde wel als eis dat de muzieklessen door professionals zou worden gegeven, en die vond ik bij Art4U, de muziekschool uit Veldhoven. Hanneke van Dongen-Hermans en Xandra Dankloff namen het buitenschoolse project op zich. Met groot enthousiasme – en niet onbelangrijk: mét de ondersteuning van Muziekvereniging Kunst Adelt – zetten zij de Blaasbende en de Slagwerkbende op. Alle leerlingen vanaf groep 5 kregen een instrument in bruikleen. Als school konden we het project bekostigen door de Impulsregeling, maar voor mij stond toen al vast dat het niet iets eenmaligs zou zijn.”

Meer plezier in muziek

Het gaf Hanneke veel voldoening en dankzij haar netwerk bracht ze het project onder de aandacht van andere scholen en muziekverenigingen. “We zagen dat kinderen er plezier in hadden en ook voor de vereniging betekende het iets: we kregen meer aanwas van jonge leden en dat is natuurlijk belangrijk voor het voortbestaan van de club.” Toen na drie jaar de Impulsregeling afliep, kwam Hanneke in contact met de plaatselijke Rotary, die na een geslaagde workshop Blaasinstrumenten spelen, het enthousiasme overnam en een substantieel bedrag toezegde om de Blaasbendes op school te kunnen voortzetten. Niet alleen in Hapert, maar ook in de andere kernen van de gemeente Bladel.

Olievlek

Art4U verzorgde de muzieklessen op school en zoals wel vaker doet goed voorbeeld, goed volgen. Patrick Geboers, coördinator onderwijs bij Art4U, vertelt: “Al snel meldden zich de eerste directeuren uit de gemeente Bladel die óók muzieklessen wilden in hun school. Zo ontstond er een unieke situatie waarbij de directeur van de basisscholen van Duizel en Hoogeloon op één school wel muzieklessen kon inplannen en op een andere school niet. Gelukkig haakten andere gemeenten snel aan. Dat leverde ons overigens wel een capaciteitsprobleem op want we moesten natuurlijk wel voldoende docenten hebben. Een luxeprobleem, ik weet het, we waren dolblij dat het muziekonderwijs weer serieus genomen werd.”

Muziekles in álle groepen

In relatief korte tijd mocht Art4U bij negenenveertig scholen in álle groepen muziekles geven. “Het was niet meer te coördineren door mij en mijn collega. Onze voormalige directeur Jack Goyaers nam het eerste initiatief om bij de wethouders van Bladel en Reusel-De Mierden gaan praten, onze huidige directeur Erik Caris rondde het verder af. De gemeenten stelden geld beschikbaar ter ondersteuning.” Het loopt als een trein: alle groepen van het basisonderwijs krijgen muziekles. Patrick: “In de groepen 1-2 ligt de focus op muziek en bewegen en in de groepen 3-4 wordt de basis gelegd voor het bespelen van een instrument, het vroegere AMV, zal ik maar zeggen. Vanaf groep 5 hebben de leerlingen voldoende muzikale bagage om deel te nemen aan de Blaasbende of de Slagwerkbende. Dat project duurt acht weken en na die acht weken begint het al echt goed te klinken.”

Waardevolle samenwerking

Kinderen leren het meest van een succeservaring en dat maakt dat dit muziekproject zo succesvol is. Hanneke: “We werken altijd toe naar een concert. Hoe mooi is het dat je eerst niets kon en na acht weken op een groot podium, met een echt harmonieorkest of fanfare, op mag treden en dat je trotse vader en moeder in de zaal zitten? De kracht van het project zit ‘m voor mij in de samenwerking; de verbinding die gelegd wordt tussen scholen, muziekverenigingen, ouders en leerlingen, is zó waardevol.” Gerard voegt toe: “Er zijn wel kartrekkers nodig, zoals Hanneke en Xandra. Zonder dit soort mensen l

ukt het niet. Onvoorstelbaar wat zij gedaan hebben om van dit project een succes te maken en te zien hoe de muzikale ontwikkeling doorloopt na school.”

Muziekakkoord in de Kempen

Omdat in 2021 ook al een Muziekakkoord werd getekend door de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven en nu alle scholen van de gemeente Bladel en Reusel-De Mierden méér muziek in de klas hebben, is daarmee muziekonderwijs voor alle kinderen in de Kempen (weer) mogelijk. Hanneke: “Op zich is dit ook een unieke situatie want doorgaans wordt het Muziekakkoord ondertekend als een intentieverklaring. In deze situatie loopt alles al en zien we het als een bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen. Overigens zijn er veel meer partijen betrokken bij de ondertekening. Naast Stichting Méér Muziek in de Klas de basisscholen, Art4U, de gemeenten en de muziekverenigingen, tekenen ook de afdeling Docent Muziek van Fontys, de KNMO, Stichting Leergeld Veldhoven-de Kempen, Stichting Mooj, Muzi-Bel, Pantalon Musics en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Voor iedereen is duidelijk dat we niet zonder elkaar kunnen. Sterker nog: dat we niet zonder elkaar willen. Méér muziek in de klas: het is gewoon gelukt en dat is een fantastische prestatie van ons allemaal.”

Foto: Meer Muziek in de Klas

Wellicht vind je dit ook interessant

Maestro komt terug!

Op zaterdag 8 juni organiseren we de 2e editie van[...]

Lees Meer

Kom jij luisteren bij HART-SLAG?

Gaat je hart ook sneller kloppen bij het horen en[...]

Lees Meer

In memoriam: Antoon Poppeliers

Vandaag hebben we afscheid genomen van Antoon Poppeliers. Voor velen[...]

Lees Meer

Bekijk de foto’s van Concert Carnavalesk 2024!

Concert Carnavalesk 2024

Het is weer tijd voor de eerstvolgende muzikale activiteit van[...]

Lees Meer

2 geslaagden bij Kunst Adelt

Op zaterdag 21 oktober was het voor 2 van onze[...]

Lees Meer

Waar kun je ons zien en horen?

Geïnteresseerd in onze concerten, serenades en andere activiteiten?